Sunotel rewards
Web oficial

Sunotel a Barcelona | Política de xarxes socials

Sunotel -  -

Web oficial de Sunotel a Barcelona

Informació legal sobre xarxes socials1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades al web oficial de SUNOTEL BCN, S.L., a la xarxa social
De conformitat al deure d'informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) SUNOTEL BCN, SL, d'ara en endavant el Responsable, desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política al respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen al web oficial del RESPONSABLE, a la mateixa.

L'accés i ús per part de l'usuari d'aquest web oficial del RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que dona el consentiment per al tracte de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

2. Dades de menors d'edat o incapaços
L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze (14 anys) al web oficial del RESPONSABLE, a la mateixa.

Per la seva banda, si l'usuari és incapaç, el RESPONSABLE, adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE . Aquest quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i/o incapaços essent tal responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3. Identificació de la raó social del responsable de l'arxiu
L'usuari queda informat que el RESPONSABLE, amb domicili social a Gran Via de les Corts Catalanes, 570 - 08011 Barcelona (Barcelona), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l'entitat titular de la xarxa social en la qual es troba el nostre web oficial.

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment
Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari al RESPONSABLE, a través del seu web oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d'oferir informació del RESPONSABLE, per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, enviament de newsletters a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb el RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l'usuari utilitza el present web oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals pel RESPONSABLE, per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que estableix la present política. L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, pel que en cas que l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà de fer-la servir ni proporcionar les seves dades personals.

A través d'aquest web oficial del RESPONSABLE, l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d'informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la 2021.01.11 P. 1 SUNOTEL BCN, SL Gran Via de les Corts Catalanes, 570, Barcelona, ​​08011 BARCELONA (Barcelona) SUNOTEL BCN, S.L.

L'usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les normes de la Plataforma.

L'usuari únicament podrà publicar en aquest web oficial del RESPONSABLE, dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat dels quals li pertanyin o respecte de les quals ostenti l'autorització de tercers. El RESPONSABLE tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial -de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualssevol contingut publicat per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les normes de la Plataforma.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals el RESPONSABLE tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades
S'adverteix a l'usuari de que tota la informació i continguts que publiqui al web oficial del RESPONSABLE a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris del web oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari al web oficial del RESPONSABLE en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

El RESPONSABLE únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis
El RESPONSABLE adverteix a l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l'usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades a raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços el RESPONSABLE remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

7. Qualitat de les dades
El RESPONSABLE adverteix a l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o del web oficial del RESPONSABLE a la mateixa.

8. Drets que assisteixen a l'Interessat:
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent. 2021.01.11 P. 2 SUNOTEL BCN, S.L. Gran Via de les Corts Catalanes, 570 - 08011 Barcelona (Barcelona) SUNOTEL BCN, S.L.

9. Una altra informació d'interès
El RESPONSABLE, podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i / o modificarà l'actualment publicada aquí recollida. Per això l'usuari haurà d'accedir periòdicament a les mateixes per tal de mantenir-se actualitzat.

L'usuari pot contactar amb el RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o mitjançant les següents adreces i dades de contacte:
SUNOTEL BCN, S.L.
sunotel@sunotel.com

Així mateix l'usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús de la mateixa.