Sunotel rewards
Web oficial

Sunotel en Barcelona | Condicions generals de contractació

Sunotel -  -

E-comerce (reserves allotjament) - Sunotel

Condicions generals de contractacióAquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis a través dels llocs web: www.sunotel.com, www.sunotelcentral.com, www.sunoteclubcentral.com, www.sunotelaston.com i www.sunoteljunior.com, propietat de SUNOTEL BCN, S.L., d'ara endavant.

L'acceptació d'aquest document comporta que l'USUARI:
- Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
- És una persona amb capacitat suficient per contractar.
- Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través dels llocs web: www.sunotel.com, www.sunotelcentral.com, www.sunoteclubcentral.com, www.sunotelaston.com i www.sunoteljunior.com

Identitat de les parts contractants
D'una banda, el proveïdor dels serveis contractats per l'USUARI és SUNOTEL BCN, S.L., amb domicili social Gran Via de les Corts Catalanes, 570-08.011 (BARCELONA) NIF B62180187 i amb telèfon d'atenció a client 934.948.280.

I d'una altra, l'USUARI.

Objecte del contracte
El present contracte té per objecte regular la relació contractual entre Responsable i USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia. La relació contractual de reserva d'allotjament comporta el lloguer d'una habitació, per un temps limitat, a canvi del pagament d'un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web. Els serveis extra es podran contractar en el moment de fer la reserva o per mitjà de la seva sol·licitud durant l'estada.

Procediment de contractació
L'USUARI, per poder accedir als serveis o productes oferts per Sunotel BCN S.L, podrà donar-se d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'USUARI. Per a això, l'USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i detallat en l’Avís legal i Política de privacitat d'aquest lloc web.

L'USUARI seleccionarà un nom d'USUARI i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat. També podrà sol·licitar la reserva sense el registre al nostre club de fidelització de client.
Una vegada ha estat creat el compte d'USUARI o feta la reserva sense registre, s'informa que de conformitat amb el que exigeix l'article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) , el procediment de contractació seguirà els següents passos:
1. Clàusules generals de contractació.
2. Procés de reserves i pagament
3. Anul·lacions.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l'oferta.
8. Preu i termini de validesa de l'oferta.
9. Procés de compra.
10. Garanties aplicables.
11. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Excepte estipulació particular per escrit, la realització d'una reserva suposarà l'acceptació per part de l'USUARI d'aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l'USUARI podrà diferir de les condicions si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel responsable.

2. PROCÉS DE RESERVES I PAGAMENT
El nostre sistema automàtic de càlcul de disponibilitat i preus li permetrà escollir l'habitació que li interessi i realitzar immediatament el pagament online a la forma de pagament escollida. Les despeses originades per aquest mètode de pagament aniran a càrrec de l'USUARI.
Confirmació de la reserva: Un cop feta la reserva, aquesta quedarà confirmada a l'instant i vostè rebrà immediatament un correu electrònic amb tots els detalls (adreça, dades de contacte, dates, preu, etc.)

Seguretat en el pagament online:
El responsable es compromet a protegir les dades dels USUARIS al màxim i no té accés ni pot veure en cap moment la numeració de la targeta de crèdit o dèbit que vostè entra al formulari, aquesta informació és encriptada i serà visible exclusivament per a l'entitat bancària.

Entrada i sortida
Els Horaris d'entrada i sortida dels nostres allotjaments són els següents:
Entrada: L'horari d'entrada a l'habitació és a partir de les 14:00. Consulti opcions i suplements amb l'hotel si necessita accedir amb antelació.
Sortides: L'horari de sortida de l'habitació és fins les 12:00. A l'hora pactada de sortida de l'allotjament, els clients han d'estar preparats i amb les maletes fetes, llevat que hagués contractat un servei de late check out.

La sortida tardana o late check out pot ser requerida per a la seva comoditat, sempre segons disponibilitat i amb suplement. Si l'habitació no està desocupada i / o buida a aquesta hora s'entendrà que vol estendre la seva estada una nit més a la tarifa disponible.
Bressol: per a nadons de 0-2 anys, sense càrrec a petició. Llit extra per a nens de fins a 12 anys, a petició i amb suplement A partir d'aquesta edat seran considerats adults.
No s'accepten mascotes.
Els clients hauran de mostrar un document d'identitat vàlid i una targeta de crèdit al realitzar el registre d'entrada.
No es permet de fumar en tot l'hotel, excepte a la zona de piscina.
Les reserves de més de 5 habitacions poden estar subjectes a suplements i condicions especials. L'establiment es posarà en contacte amb els hostes un cop confirmada la reserva.
Les peticions d'assignació d'habitacions estan subjectes a la disponibilitat de l'hotel, però no es poden garantir.

Responsabilitats el client
El client es compromet a respectar la normativa de l'Hotel. Durant les hores de descans de 22:00 a 9:00, no està permès fer servir l’allotjament amb finalitat de celebracions de festa, ni fer soroll. En cap cas està permès ocupar l'allotjament per més persones de les establertes en la seva capacitat màxima.
Està prohibit penjar tovalloles i roba a les baranes dels balcons.
L'horari de piscina el marca cada hotel i en general és de 10:00 a 21:00. Està prohibit clavar objectes com para-sols, tendals, etc..., així com utilitzar matalassos inflables dins de la piscina.
Els nens han d'anar sempre acompanyats pels seus pares o per un adult responsable.
La persona titular del contracte és la responsable del correcte comportament de tots els seus ocupants, en el cas contrari es reserva el dret a expulsar els ocupants de l'allotjament, sense dret a futures reclamacions ni a cap tipus de compensació.
El propietari no serà responsable de cap dany directe o indirecte que es pugui ocasionar l'USUARI com a conseqüència del mal ús de l'allotjament, inclosos sense cap limitació: destrosses, pèrdues després d’incendis, robatoris, delinqüència, accidents o altres tipus de danys.

3. ANUL·LACIONS (DRET DE DESISTIMENT)
Les polítiques de pagament i cancel·lació depenen de la tarifa reservada i s'especifiquen en cadascuna i es detallen durant el procés de reserva i la confirmació.
Les anul·lacions es podran realitzar per mitjà del nostre web, accedint a LA MEVA RESERVA
Les reserves, incloent les reserves no reemborsables podran ser anul·lades sense càrrec durant un màxim de 2h des de confirmada la reserva. A partir de les 2h de confirmada la reserva, s'aplicarà la política de cancel·lació escollida pel client a l'hora d'efectuar la reserva.

4. RECLAMACIONS
El nostre objectiu és que els nostres clients gaudeixin d'una estada agradable.
Si durant el període d'estada es produís alguna avaria en les instal·lacions o aparells elèctrics, haurà d'avisar immediatament per resoldre el més aviat possible aquestes incidències.
En cas de qualsevol situació de manca de disponibilitat per part del responsable (per exemple danys causats per aigua, incendi etc.) Sunotel BCN S.L substituirà l'allotjament reservat per un altre de les mateixes característiques. En el cas de no tenir disponibilitat d'allotjaments, li reemborsarà el total de l'import lliurat.

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)
D'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'USUARI i, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o imposar una solució al conflicte.
Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR
Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l'obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major, s'entendrà per força major, els desastres naturals i fets públics i notoris que facin impossible la prestació de servei.

6. COMPETÈNCIA
L'USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractades.
Si alguna estipulació d'aquestes condicions fos considerada nul·la o d'impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.
L'USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptat les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L'OFERTA
Totes les vendes s'entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.
Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial del que aquí s’ha estipulat tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat per Sunotel BCN S.L, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.
Donats els continus avenços tècnics i les millores dels productes, SUNOTEL BCN, SL es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA
Els preus que s'indiquen respecte de cada habitació inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i no inclouen taxa turística, la mateixa haurà de ser abonada a l'arribada a l'hotel. Aquests preus s'han d'expressar en la moneda seleccionada pel client.
Els preus aplicables a cada habitació són els publicats al lloc web. L'USUARI assumeix que la valoració econòmica d'alguns dels serveis podrà variar en temps real. Els preus poden canviar diàriament mentre no es faci la reserva.
Tot pagament realitzat comporta l'emissió d'una factura a nom de l'USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la reserva. Aquesta factura serà lliurada a l'USUARI en el moment de finalització de l'estada i pagament de tots els serveis contractats.
Per a qualsevol informació sobre la reserva, l'USUARI podrà contactar a través del telèfon d'atenció a client 934948280 o via correu electrònic a l'adreça sunotel@sunotel.com.

9. PROCÉS DE COMPRA Cerca de l'hostalatge.
El nostre web té un sistema de recerca per diferents paràmetres per a facilitar-li l'elecció del seu allotjament.

Reserva (sol·licitud de compra)
Des de l'apartat LA MEVA RESERVA, es podrà consultar la descripció i característiques de l'allotjament, els serveis inclosos, els serveis opcionals (extres) i les condicions particulars de cada habitació.
El preu final es calcularà segons les dates d'entrada i sortida seleccionades, les persones allotjades (adults i nens) i els serveis extres escollits.

10. GARANTIES I DEVOLUCIONS
La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties de venda de béns i serveis de consum:

Conformitat dels serveis amb el contracte
1. S'entén que els serveis són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació.
a) S'ajusten a la descripció realitzada per Sunotel BCN SL al seu web.
b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els serveis del mateix tipus.
c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client, quan ho hagi posat en coneixement de Sunotel BCN SL en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el servei és apte per a aquest ús.
d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un servei del mateix tipus que el client pugui amb fonament esperar, tenint en compte la naturalesa d'aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels serveis fetes per SUNOTEL BCN S.L

2. La manca de conformitat que resulti d'un servei no realitzat o prestat s'equipararà a la falta de conformitat del contracte, sempre que la responsabilitat de la mateixa recaigui en o sota la seva responsabilitat de Sunotel BCN; per contra, quan el servei no realitzat o prestat es degui a una negligència o mala pràctica de l'USUARI, no es considera falta alguna i es considerarà conforme els termes del contracte.
3. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l'USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin el seu origen en informacions subministrades per l'USUARI.

Responsabilitat de Sunotel BCN SL.
Sunotel BCN S.L respondrà davant l'USUARI de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament de l'allotjament i reconeix l'USUARI el dret a la reparació de el servei, a la seva substitució i a la resolució de el contracte.

Reparació i substitució dels productes
1. Si el servei no és conforme amb el contracte, l'USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució de la mateixa, llevat que una d'aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en que l'USUARI comuniqui l'opció triada, ambdues parts s'han d'atenir.
2. Es considera desproporcionada tota forma de sanejament que imposi costos que, en comparació amb l'altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el servei si no hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per l'USUARI.

Regles de la reparació o substitució del producte
La reparació i la substitució s'ajustaran a les següents regles:
Seran gratuïts per l'USUARI les despeses necessàries realitzades per solucionar la falta de conformitat dels serveis contractats.
Es duran a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per l'USUARI, tenint en compte la naturalesa dels serveis i la finalitat que tinguessin per l'USUARI.
Si conclosa la reparació, aquest segueix sent no conforme amb el contracte, l'USUARI podrà exigir la substitució de la mateixa o la resolució del contracte.

Terminis
Excepte prova en contra, el lliurament s'entén fet el dia que figuri a la reserva.
L'USUARI ha d'informar de la manca de conformitat en el moment que s'hagi adonat de la mateixa. Excepte prova en contra, s'entendrà que la comunicació de l'USUARI ha tingut lloc dins el termini establert.

11. Llei aplicable i jurisdicció
Aquestes condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. SUNOTEL BCN, SL i l'USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions dels jutjats i tribunals més propers a BARCELONA.

En cas que l'USUARI tingui el seu domicili fora d'Espanya, SUNOTEL BCN, SL i l'USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se a la jurisdicció espanyola establerta en el paràgraf anterior.

Covid 19 Higiene i seguretat