Sunotel rewards
Web oficial

Sunotel a Barcelona | Política de privacitat

Sunotel -  -

Drets i obligacions

Web oficial de Sunotel a Barcelona

AVÍS LEGAL

SUNOTEL BCN SL, responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N o 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

SUNOTEL BCN SL, es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació al lloc web de SUNOTEL BCN SL.


1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom de domini: www.sunotel.com
Denominació social: SUNOTEL BCN S.L.
NIF: B62180187
Domicili social: Gran Via de les Corts Catalanes, 570-572. 08011 BARCELONA
Telèfon: 93 494 82 80
e-mail: sunotel@sunotel.com
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Tom 32322, Foli 0019, Secció General, Full B-206.727, Inscripció 1ª.


2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte d’aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de sunotel.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part de la mateixa .

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic sunotel@sunotel.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies
Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix al lloc web) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la seva recollida.

Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver-se de registrar a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del navegador per ampliar aquesta informació.

Política d'enllaços.
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmentat lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés al lloc web.

Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

Darrera actualització: 2020.12.18


-----


POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del Tractament
L'empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d'aquesta Política de privacitat és:
• SUNOTEL BCN S.L.
• NIF: B62180187
• Domicili: Gran Via de les Corts Catalanes, 570-572 - 08011 BARCELONA (Barcelona)
• Adreça de correu electrònic: sunotel@sunotel.com
• Web: www.sunotel.com
• Telèfon: 93 494 82 80
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 32322, Foli 0019, Secció General, Fulla B-206.727, Inscripció 1a.

A SUNOTEL BCN, S.L., reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades. La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius a tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats al web.

Dades Personals
Una dada personal, és la informació que l'identifica o la fa identificable. A través del web, en les caselles establertes a l'efecte recollim les dades personals que l'usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal, població, etc. així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l'usuari està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la pròpia configuració establerta per l'usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social. La visita de l’usuari al web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.


Finalitat, durada i legitimació de tractament:
Les dades que l'usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

• Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l'usuari a través del formulari de contacte situat al web. Recollim i tractem les dades personals de l'usuari per a poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través d'aquest formulari. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per a complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
La base de legitimació de tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari a seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat abans d'enviar la petició. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

• Gestionar les experiències o opinions respecte als productes i / o serveis mitjançant els testimonis dels usuaris que seran publicats a la pàgina web i així poder ajudar a d’altres usuaris. Les úniques dades personals que es publicaran del testimoni seran el nom i la ciutat de l'usuari. Les dades facilitades els conservarem mentre l'usuari no sol·liciti la seva revocació i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
La base de legitimació de tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari al registrar a través del formulari habilitat a aquest efecte en la web i al seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat abans d'enviar la seva sol·licitud.

• Enviar butlletins i newsletters sobre productes de SUNOTEL BCN, S.L .. Sota el consentiment de l'usuari recollim i tractem les seves dades personals per a poder enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment a tractament dels mateixos i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
La base de legitimació de tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari a seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat abans de subscriure a la newsletter en formulari habilitat a tal efecte al web. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

• Gestionar el currículum remès per l'interessat a través del formulari habilitat a tal efecte i incloure'l a la base de dades de candidats de l'empresa. Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim d'un any, transcorregut el qual, es procedirà al bloqueig de les dades durant el temps establert legalment, garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.
La base legítima per gestionar i tractar el currículum de l'interessat és el seu consentiment el qual manifesta al realitzar una acció afirmativa d'enviament de la mateixa i seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat prèviament al seu enviament. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

• Per a l'elaboració de perfils. Recollim dades d'anàlisi de les compres que realitza l'usuari, dels seus interessos i preferències. D'aquesta manera podem oferir productes i serveis que puguin interessar-li. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment a tractament dels mateixos i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
La base legítima per a l'elaboració de perfils és el consentiment de l'usuari que atorga a l'acceptar la casella corresponent. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

• Donar d'alta com a "usuari registrat" ​​a través del formulari de registre situat al web i que permetrà a l'usuari accedir a la seva àrea privada de serveis i informar-li de les nostres activitats, podent remetre per qualsevol mitjà electrònic comunicacions comercials de les novetats dels nostres serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no sol·liciti la seva baixa de registre i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
La base de legitimació de tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari a registrar a través del formulari de registre i seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat abans d'enviar la seva sol·licitud. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

• Millorar la seva experiència a navegar per la web. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment a tractament dels mateixos eliminant les galetes i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
La base de legitimació per millorar la vostra a navegar per la web és el consentiment que atorga l'usuari a l'acceptar les cookies. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

• Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment a tractament dels mateixos i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
La base legítima per gestionar les nostres xarxes socials i enviar les nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens atorga per a això. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

• Facilitar la formació i informació dels usuaris registrats en el Lloc Web i realitzar, si escau, les gestions que siguin necessàries per permetre la seva inscripció i l'assistència o seguiment dels cursos, jornades, esdeveniments i qualsevol altra activitat formativa, social, informativa i / o educacional en la qual l'usuari estigui interessat i que s'ofereixi a través del web. Aquestes dades les conservarem mentre duri l'activitat de formació i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
La legitimació per a aquesta finalitat de tractament de les dades personals és l'execució del contracte en el qual l'usuari és part, és a dir, per al manteniment, compliment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual establerta entre vostè i SUNOTEL BCN, S.L.

• Gestionar les reserves i prestar els serveis d'allotjament en el nostre establiment als usuaris a través del nostre formulari de reserva situat a la web. Les dades facilitades es conservaran mentre hi hagi la relació contractual entre parts, així com durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
La base legítima per atendre i gestionar la reserva realitzada per l'usuari a través del formulari web serà l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part. En cas que l'usuari no faciliti les seves dades personals no es podrà gestionar la seva reserva, no podent prestar el servei sol·licitat.

• Gestionar l'enviament d'enquestes de satisfacció sobre la base de la compra del producte o servei sol·licitat per millorar dia a dia l'experiència dels nostres clients. Les dades de caràcter personal es suprimiran un cop hagi conclòs l'enquesta així com el temps raonable per realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable.
El tractament de les seves dades es basarà en l'interès legítim per millorar la qualitat del servei quan l'usuari hagi adquirit béns i / o serveis. En cas de no existir tal relació contractual, el tractament de dades es basarà en el consentiment de l'usuari recollit en la normativa actual vigent. Així mateix, en cas de retirar el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.


Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals:
Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers llevat que hi hagi alguna obligació legal o aquells prestadors vinculats a RESPONSABLE que actuen com a encarregats de el tractament.
No es realitzen transferències internacionals, pel cas en que en algun moment puguin realitzar-se, se li comunicaran amb l'objecte d'obtenir el seu consentiment.

Actualització de dades
És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'usuari ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.
L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està actualitzada i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers
Si l'usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a SUNOTEL BCN, S.L., garanteix que ha obtingut aquestes dades de manera lícita, que ha informat prèviament als afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada
Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l'usuari no facilita aquests camps, o no marca la casella d'acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l'enviament de la informació.

Ús de les contrasenyes
Per poder accedir a l'Àrea Privada, l'USUARI haurà d’ "Iniciar Sessió" i incloure la direcció del correu electrònic i contrasenya generada en el formulari de registre d'acord a les regles de complexitat que s'estableixin en cada moment al web.
Els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol dels identificadors i / o contrasenyes que hagin seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni permetre el seu accés a persones alienes.

Així mateix, serà obligació de l'usuari notificar de forma immediata a RESPONSABLE qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, la pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Drets dels interessats:
Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-los i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se a el tractament dels mateixos revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres G.V.de les Corts Catalanes, 570-572 - 08011 BARCELONA (Barcelona). E-mail: sunotel@sunotel.com

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control en www.aepd.es

Tractament de dades de Menors d'edat
Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquest web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l'accés i ús del portal a menors d'aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació dels mateixos. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a SUNOTEL BCN, S.L. per bloquejar el compte d'accés dels menors al seu càrrec que s'haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Xarxes socials
L'objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa la nostra organització. Aquestes eines emmagatzemen dades personals en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d'ús i política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació a el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.

Així mateix, el responsable es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil de l’autor d'aquests missatges.

Tractament de Cookies:
Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i s'emmagatzema a l'ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten al web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Podeu obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

Data d'actualització: 2019.09.09